آشنایی با سیستم‌عامل‌های موجود برای اینترنت اشیاء
آشنایی با سیستم‌عامل‌های موجود برای اینترنت اشیاء

اینترنت چیزها / اینترنت اشیاء  به اختصار آی‌اوتی IoT، مخفف “Internet of Things“، سیستمی شامل ابزارهای محاسباتی، ماشین های دیجیتال، اشیاء، حیوانات یا افراد است که با هم مرتبط هستند، این سیستم قادر است از طریق شبکه، اطلاعات را بدون نیاز به ارتباط انسان با انسان یا

بیشتر بخوانید
اینترنت اشیاء
اینترنت اشیاء چیست؟

اینترنت اشیاء
اینترنت چیز ها یا چیز نت (Internet of Things) (مخفف: IoT) که در زبان انگلیسی اینترنت اشیاء هم برای این کلمه استفاده می‌شود، به‌طور کلی اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن‌های موجود

بیشتر بخوانید
Smart city 

A smart city is an urban development vision to integrate information and communication technology
(ICT) and Internet of things (IoT) technology in a secure fashion to manage a city’s assets.

A smart city is a municipality that uses information and communication technologies to increase operational efficiency, share information with the public

بیشتر بخوانید
Translate »