شهر هوشمند به اختصار

آشنای با سرفصل های شهر هوشمند به اختصار با نمونه های بین المللی
شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد :

حکمروایی

بیشتر بخوانید
Translate »