آشنایی با سیستم‌عامل‌های موجود برای اینترنت اشیاء
آشنایی با سیستم‌عامل‌های موجود برای اینترنت اشیاء

اینترنت چیزها / اینترنت اشیاء  به اختصار آی‌اوتی IoT، مخفف “Internet of Things“، سیستمی شامل ابزارهای محاسباتی، ماشین های دیجیتال، اشیاء، حیوانات یا افراد است که با هم مرتبط هستند، این سیستم قادر است از طریق شبکه، اطلاعات را بدون نیاز به ارتباط انسان با انسان یا

بیشتر بخوانید
Translate »