نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G)

نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) جدیدترین فناوری سیستم‌های ارتباطات مخابراتی است که با اهداف، افزایش سرعت انتقال دیتا، افزایش ظرفیت سرویس‌دهی به کاربران شبکه، کاهش تأخیر شبکه و بهینه سازی بیشتر مصرف توان در تجهیزات شبکه و کاربر، و نیز پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران در حمل و نقل است.